Algemene voorwaarden

Een les gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Voor de jeugd geldt: Wanneer de leerling verhinderd is om aan de lessen deel te nemen, is inhalen niet mogelijk. Voor het geval de verhindering toe valt te rekenen aan Total Move, is inhalen in overleg mogelijk.

Volwassenen: Wanneer jij verhinderd bent voor de les, kun jij die week een andere les boeken (hoeveelheid afhankelijk van je credits bij je abonnement). Het is niet mogelijk om de overgebleven credits mee te nemen naar een andere week. 

Bij niet tijdige betaling van het lesgeld brengen wij administratie kosten in rekening. Start jij of jouw kind halverwege het seizoen, dan worden de voorgaande, niet gevolgde lessen, in mindering gebracht. Total Move behoudt zich het recht om het lesgeld tussendoor te verhogen, aankondiging omtrent verhoging lesgeld geschiedt via een nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid

Total Move is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerden dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Total Move stelt het wel zeer op prijs dat diefstal wordt gemeld bij de directie, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
Total Move is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen. Jij en/of je kind begeven zich op eigen risico in de studio's.

Huisregels

In de zaal mogen enkel binnenschoenen gedragen worden. 
Houd de kleedkamers en studio's netjes, deze worden ook gebruikt door andere groepen.
Mobiele telefoons dienen in het daarvoor bestemde kastje te worden gelegd. Schakel je telefoon uit. 
De choreografieën die binnen Total Move worden gegeven, zijn eigendom van Total Move. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wil je toch een keer gebruik maken van een choreografie van Total Move, dan kun je hiervoor toestemming vragen bij je docent(e).