Disclaimer

Algemeen: Total Move, verleent u hierbij toegang tot www.totalmove.nl (de Website) & Facebook en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Total Move en derden zijn aangeleverd. Total Move behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door de eigenaar van Total Move.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Total Move. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Total Move, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.